KursaiApie musRėmėjaiNuorodosAtsiliepimaiPasiekimaiTurinys

Parsisiųsti modulio tekstą 88Kb

Parsisiųsti skaidres 135Kb

 

MODULIAI:  0 1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

AUTORIŲ TEISĖS IR GRETUTINĖS TEISĖS ELEKTRONINĖJE LEIDYBOJE
Edita Ivanauskienė
, Nijolė Janina Matulevičienė, Kultūros ministerija 

Elektroninė knyga - tai ne tas pats, kas knyga popieriuje. Joje gali būti panaudoti ne tik įvairiausi literatūros, mokslo ir meno kūriniai, bet ir gretutinių teisių objektai (atlikimai, fonogramos, filmų įrašai, radijo ir televizijos transliacijos). Todėl elektroninėje leidyboje svarbi ne tik autorių teisių apsauga, kuriai taikomi tie patys teisinės apsaugos principai kaip ir įprastame leidybiniame procese, bet ir gretutinių teisių apsauga. Šioje srityje jūs susidursite ir su kitais intelektinės nuosavybės objektais, todėl svarbu žinoti ir jų teisinės apsaugos principus.

Šiame mokymo kurso modulyje jūs sužinosite, kas tai yra intelektinė nuosavybė, kokią vietą joje užima autorių teisės ir gretutinės teisės, kokie teisės aktai reglamentuoja jų apsaugą, kokias išimtines teises turi autoriai ir ką turėtų žinoti kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudotojas, šiuo atveju leidėjas - kurio pagrindinė veikla yra elektroninė leidyba. Kaip modulio priedai pateikiamos autorinės licencinės sutarties ir elektroninės svetainės užsakymo sutarties pavyzdinės formos.

TURINYS

1. ĮVADAS
2. AUTORIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ (KŪRINIŲ) PANAUDOJIMAS ELEKTRONINĖJE LEIDYBOJE
2.1. Kas yra autorių teisės?
2.2. Autorių teisių objektas
2.3. Multimedijos kūrinys ir jo statusas
2.4. Autorių teisių subjektai
2.5. Autorių teisių apsaugos atsiradimas
2.6. Autorių teisės
2.6.1. Autorių asmeninės neturtinės teisės
2.6.2. Autorių turtinės teisės
2.7. Autorių teisių galiojimo terminai
2.8. Autorių teisių apribojimai
(kūrinių panaudojimas be autoriaus leidimo ir nemokant autorinio atlyginimo multimedijos kūrinyje)
2.8.1. Kūrinio panaudojimas asmeniniais tikslais
2.8.2. Kūrinio panaudojimas mokymo ir mokslinio tyrimo tikslais
2.8.3. Kūrinio panaudojimas informacijos tikslais
2.8.4. Kūrinių, nelaikytinų autorių teisių objektais, panaudojimas
2.8.5. Kūrinių, kurių galiojimo terminas yra pasibaigęs, panaudojimas
2.8.6. Savo kūrinių panaudojimas
3.GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ PANAUDOJIMAS ELEKTRONINĖJE LEIDYBOJE
3.1. Kas yra gretutinės teisės?
3.2. Gretutinių teisių objektai
3.3. Gretutinių teisių subjektai
3.3.1 Atlikėjai
3.3.2 Fonogramų gamintojai
3.3.3. Audiovizualinio kūrinio (filmo ) pirmojo įrašo gamintojai
3.3.4. Transliuojančiosios organizacijos
3.3.5. Teisių perėmėjai
3.4. Gretutinių teisių subjektų teisės
3.4.1. Turtinės teisės
3.4.2. Atlikėjų asmeninės neturtinės teisės
3.5. Gretutinių teisių apribojimai
3.6. Gretutinių teisių galiojimo terminai
4. KITŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PANAUDOJIMAS ELEKTRONINĖJE LEIDYBOJE
4.1. Prekių ir paslaugų ženklų panaudojimas multimedijos kūrinyje
4.2. Domeno apsauga
4.3. Ryšio (nuorodos) pateikimas multimedijos kūrinyje
5. AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ PERDAVIMAS IR SUTEIKIMAS
5.1. Teisių perdavimas
5.2. Teisių suteikimas (išimtinė ir neišimtinė licencija)
5.3. Kūrinio ar gretutinių teisių objekto užsakymas
5.4. Multimedijos kūrinio užsakymas, teisių į jį perdavimas ar suteikimas
6. ATSAKOMYBĖ UŽ AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMUS
6.1. Asmeninių neturtinių teisių pažeidimai
6.2. Turtinių teisių pažeidimai
7. PRIEDAI
7.1. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir tarptautinių sutarčių sąrašas (1 Priedas)
7.2. Terminų žodynėlis (2 Priedas)
7.3. Kontroliniai klausimai ir užduotys (3 Priedas)
7.4. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros autorinė licencinė sutartis
      (4 Priedas)
7.5. Elektroninės svetainės užsakymo sutartis (5 Priedas)
7.6. Literatūros sąrašas (6 Priedas)

 


© MM 2003.03.12  
Svetainę prižiūri: Gediminas Navickas