KursaiApie musRėmėjaiNuorodosAtsiliepimaiPasiekimaiSvetainės gidas

APIE MUS
  Nerutė Kligienė
  Auksė Balčytienė
  Darius Žalys
  Gediminas Navickas
  Dalia Baziukaitė
  Lina Šarlauskienė
  Aušra Vaškevičienė

 

 

 

 


MULTIMEDIJOS MOKYTOJAI

Grupės vadovė - Nerutė Kligienė
Informacijos architektė - Auksė Balčytienė
Iliustratorius/multimedijos kūrėjas - Darius Žalys
Webmaster/programuotojas - Gediminas Navickas
Inžinierė/programuotoja - Dalia Baziukaitė
Redaktorė - Lina Šarlauskienė
Informacinės tarnybos vadybininkė - Aušra Vaškevičienė

Nerutė Kligienė
1967 m. baigė Vilniaus universiteto matematikos fakultetą, nuo 1973 m. - matematikos mokslų daktarė. Matematikos ir informatikos institute dirba nuo 1967 m. Jos moksliniai darbai susiję su atsitiktinių sekų statistine analize. Paskelbė daugiau nei 70 mokslinių publikacijų. Gedimino technikos universiteto docentė, dėsto matematinę statistiką ir atsitiktinių sekų statistinę analizę, yra parašiusi vadovėlį studentams.

Patirtis skaitmeninės leidybos srityje:

Nuo 1996 m. - Matematikos ir informatikos institute vykdomų multimedijos projektų vadovė. Išleido CD-ROM "Lietuviškos knygos metai", skirtą Martyno Mažvydo Katekizmo 450-ųjų metinių sukakčiai; sėkmingai vadovauja kultūros paveldą pristatančių ir informatikos raštingumą ugdančių Interneto svetainių kūrimo darbo grupėms. Yra elektroninės leidybos projektų ekspertė.

Darbai:

UNESCO KATEDRA HUMANITARAMS [http://www.unesco.mii.lt]
MULTIMEDIJOS CENTRAS HUMANITARAMS [http://www.mch.mii.lt]
SKAITMENINĖ KULTŪRA HUMANITARAMS [http://sk.mch.mii.lt] 
LIETUVOS MUZIEJAI - Lietuvos muziejų portalas  [http://muziejai.mch.mii.lt
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS [http://LDmuziejus.mch.mii.lt
MENO LEIDINIAI [http://leidiniai.mch.mii.lt
ŽYDAI LIETUVOJE [http://litvakai.mch.mii.lt
LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI -YEAR OF THE LITHUANIAN BOOK - JAHR DES LITAUISHEN BUCHES, 1998 [CD-ROM, ISBN 9986-680-09-3, ir ]http://PirmojiKnyga.mch.mii.lt]
ŽEMAITIJA-SAMOGITIA [http://samogitia.mch.mii.lt
POSTILLA - 400 [http://postilla.mch.mii.lt/
LIETUVOS VIENUOLYNAI [http://vienuolynai.mch.mii.lt
LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA [http://alka.mch.mii.lt]

Kvalifikacija skaitmeninės leidybos srityje:
Baigė tarptautinius kursus: International Summer School Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books (liepos 26 - rugpiūčio 13, 1999, Sofija, Bulgaria) ir Skaitmeninės leidybos kursus Prahoje (Center for Advanced Media Prague,  kovo 21-26, 2000).


Auksė Balčytienė

Auksė Balčytienė 1989 m. baigė taikomosios matematikos studijas KTU ir iki 1990 m. dirbo asistente Vilniaus Pedagoginiame Universitete. 1991 m. įstojo  į  socialinių mokslų doktorantūrą Joensuu universitete Suomijoje ir mokėsi iki 1996 m. Daktaro disertaciją (Ph.D.) "Using Hypertext to Read and Reason" apgynė 1996 m. 

Nuo 1997 m. dirba Kauno Vytauto Didžiojo Universitete: iš pradžių - docente Informatikos fakultete (skaitė kursą "Žmogaus-kompiuterio sąveika"), o nuo 1998 m. - Žurnalistikos katedros vedėja Politikos mokslų ir diplomatijos institute.

Turi daugiau nei penkerių metų pedagoginio darbo patirtį. Šiuo metu VDU skirtingų specialybių studentams skaito šiuos kursus: "Naujoji (interneto) žiniasklaida: įtakos žurnalistikai", "Įvadas į multi-media", "Contemporary Debates in New Media".

1999-2000m. kvalifikaciją kėlė įvairiuose su žiniasklaida ir komunikacija susijusiuose seminaruose-kursuose: CEU Summer university "Advanced Modern Journalism" (1999 m. liepa, Budapeštas), EJC seminare žurnalistikos dėstytojams "Teaching Ethics in Journalism" (1999 m. gruodis, Ryga), OSI
kursuose "Electronic publishing and communications" (2000m. kovas, Praha).

Aktyviai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, susijusiose su naujaja žiniasklaida. Šiuo metu rengia projektus: "Cultural identity and the media", "Raising public awareness through new media", "New trends in digital media: journalism in motion".

Domisi naujosios žiniasklaidos (new media) įtaka žmogui bei visuomenei, tyrinėja kultūrinius naujosios žiniasklaidos aspektus (kompiuterinius kultūros paveldo atspindžius), vertina kognityvinius kompiuterinio darbo aspektus (skaitmeninį dizainą ir skaitmeninę kultūrą), interaktyvumą kaip unikalią naujosios žiniasklaidos savybę, domisi skaitmenine žurnalistika (digital/online journalism), taiko modernius distancinio mokymo(si) metodus. 

Išspausdino virš 20 mokslinių straipsnių, 2 monografijas.


Darius Žalys

Gimė 1978 rugpjūčio 19 d. Vilniuje. 1996 m. baigė Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinę mokyklą.
Šiuo metu Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Fundamentinių Mokslų fakulteto Inžinerinės informatikos III kurso studentas.

Darbo patirtis.
1998-1999 m. - Biochemijos institutas, kompiuterinio tinklo administratorius.

Įgūdžiai.
Programavimas: C/C++, Assembler, Fortran, Lingo;
Internet programavimas: HTML, DHTML, CSS, JavaScript;
Grafika ir multimedia: Macromedia Flash/Generator/Director;
Adobe Photoshop/Pagemaker/Illustrator;
Operacinės sistemos: DOS, WINDOWS 3.11/95/98/NT/2000.

WWW puslapiai:
AAI - alergija, astma ir imunologija Lietuvoje http://www.aai.mf.vu.lt/
ALK - atviros Lietuvos knyga http://www.osf.lt/alk
Europcar - mašinų nuoma http://www.europcar.lt
Lietuvos leidėjų pristatymas Varšuvos knygų mugėje;
Leidykla TEV - mokslinė-techninė literatūra, vadovėliai, žodynai http://www.tev.lt
Molio Motiejukas - keramikos dirbiniai http://motiejukas.cjb.net
Panelė - žurnalas
Vilnius 99 - Šiaurės Baltijos šalių koloidų ir paviršių konferencijos tinklalapis http://www.bchi.lt/vilnius99
SKALMANTAS - Kareiviški drabužiai, miegmaišiai, ginklų dėklai, balnai ir t.t. tinklalapis http://skalmantas.cjb.net

Multimedijos mokytojų tinklalapio dizainas http://mm.mch.mii.lt
Konkurso "Kengūra" tinklalapis http://www.tev.lt/kengura
Sveikatos katalogo tinklalapio dizainas - http://sveikata.osf.lt

CD prezentacijos
Stilių gama - reklamos agentūra.
Dalyvavo darbo grupėje kuriant CD Lietuvos pristatymui EXPO 98 (agentūra Multiplex).
Dalyvavo kuriant Internet CD (Klaipėdos Universitetas).

Kalbos:
Lietuvių k. (gimtoji), rusų k. (l. gerai), anglų k. (gerai).

Kontaktai:
Darius Žalys
Tel.: 8-287-21925;
E-mail: bixas@centras.lt


Lina Šarlauskiene

1995 m. VU Komunikacijos fakultete įgyta bibliotekininko - bibliografo specialybė ir pradėtos studijos Bibliotekininkystės ir knygotyros mokslų krypties doktorantūroje.

Patirtis elektroninėje ir skaitmeninėje leidyboje.
1995 m kovo 13 d. - baladžio 7 d. Ruane (Prancūzija) dalyvauta elektroninės leidybos kursuose. Teoriniuose užsiėmimuose analizuotos elektroninės leidybos priemonės, struktūra, dizainas ir kt. Praktiniai užsiėmimai vyko žiniasklaidos, reklamos, spaudos, leidybos kompanijose. Išmokta dirbti su konkrečiomis Macintosh ir PC elektroninės leidybos programomis.

1995 m apgintas diplominis darbas "Neindustrinės kompiuterinės leidybos sistemos".

Doktorantūros studijų metu analizuoti įvairūs skaitmeninės leidybos aspektai. Atlikta Interneto komunikacijos ir WWW leidinių leidybos tyrimų analizė. Doktorantūros studijų tema  - "Lietuvos elektroninių periodinių leidinių, platinamų per WWW, leidyba ir vartotojai". Sukaupta Lietuvos pilnateksčių elektroninių periodinių leidinių, platinamų per WWW, duomenų bazė. Atlikta knygotyrinė šių duomenų analizė. Šios duomenų bazės pagrindu sukurta WWW svetainė "Lietuvos periodika Online", kurioje galima atlikti pilnateksčių laikraščių, žurnalų, biuletenių, mokslinių leidinių paiešką. 
Svetainės adresai:
http://www.kf.vu.lt/padal/tpc/periodik

2000 m. kovo 21 d. - 26 d. dalyvauta Elektroninės leidybos 
kursuose Prahoje, CAMP (Center of Advaced Media Prague), kuriuos organizavo OSI (Open Society Institute).


Gediminas Navickas

Gediminas Navickas gimė 1978 m. sausio 18 d. Vilniuje. 1996 m. baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, Fundamentinių mokslų fakultetą, inžinerinės informatikos specialybę. 2000 - ųjų vasarą baigė bakalauro studijų kursą. Apsigynė diplominį darbą tema: "Multimedijos produktų kūrimo pagrindai neinformatikams". Šiuo metu studijuoja magistranturoje VGTU FMF Matematinės statistikos katedroje.

Kalbos:
Lietuvių (gimtoji), anglų, rusų (sklandžiai), vokiečių, švedų, lotynų (pagrindai).

Patirtis elektroninės (skaitmeninės) leidybos srityje.
Elektroninės leidybos srityje dirba nuo 1997 m. 1999 m. pradėjo dirbti Matematikos ir informatikos institute – diegia informacines technologijas internetiniuose projektuose.

2000 metų sausio - kovo mėnesį dalyvavo UNESCO projekte "Training of Trainers on Digital Publishing", paruošė du dėstymo medžiagos modulius: "Basics Of Creating Web Page And Website" ir "Processing Multimedia Used On The Internet".

2000 kovo 21 - 26 dalyvavo Elektroninės leidybos dėstytojų kursuose Prahoje, CAMP (Center of Advanced Media Prague), kuriuos organizavo OSI (Open Society Institute) .

1998 - 2001 m. dalyvavo kuriant Interneto svetaines:
http://alka.mch.mii.lt
"Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda"
http://litvakai.mch.mii.lt "Žydai Lietuvoje"
http://muziejai.mch.mii.lt "Lietuvos muziejų portalas"
http://mm.mch.mii.lt Multimedijos mokytojų tinklalapis
http://politika.osf.lt ALF Viešosios politikos projektai
http://www.svarstome.lt
Lietuvos ekonomikos ilgalaikės plėtros strategija.


Dalia Baziukaitė

Išsilavinimas:
Vidurinis: Klaipėdos Vitės (5 oji vid.m-kla) vidurinė mokykla, su pagyrimu baigta 1996.
Aukštasis: 1996 įstojo į Klaipėdos universitetą (KU), Gamtos mokslų fakultetą (dabar Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas (GMMF)), Informatikos specializaciją (Taikomosios matematikos specialybę). Pastaruosius du metus fakulteto Mokslinė taryba skyrė tarybos stipendiją. Šiuo metu ruošia diplominį darbą, kuris turėtų būti apgintas 2000 m. birželio mėn.

Darbo patirtis:
1998 rugpjūtis - KU Informatikos katedros sekretorė.
1999 rugsėjis - dėstytoja kompiuterių vartotojų kursuose Klaipėdos apskrities įmonių ir organizacijų darbuotojams (kursų programa apima ECDL modulius).
2000 vasaris Pajūrio regioninio parko Interneto svetainės administratorė.
2000 kovo 21 - 26 - Elektroninės leidybos kursai Prahoje, CAMP (Center of Advanced Media Prague), organizuoti OSI (Open Society Institute).

Interesų sritys:
Sistemų inžinerija (Objektinė analizė ir projektavimas);
Mokomosios medžiagos ruošimo ir publikavimo Internete principai, duomenų bazių publikavimas;
Ekspertinės sistemos.

Kita veikla:
1996 m. išleista eilėraščių knyga "Tylai";
1998 m. birželis - Klaipėdos universiteto literatūrinio konkurso laureatė;
1998 m. rugsėjis - Vytauto Kavolio fondo literatūrinės paskatinamosios premijos laureatė.


Aušra Vaškevičienė

Dirba Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) Informacijos centre, Elektroninės informacijos skyriaus vedėja.

Nuo 1995-ųjų jos darbas  susijęs su Internetu ir kitais elektroninės informacijos šaltiniais. Atsakinga už elektroninių leidinių kolekcijos formavimą bei propagavimą, skaitytojų aptarnavimą iš elektroninių leidinių bei duomenų bazių, skaitytojų bei bibliotekininkų konsultavimą naudojantis naujomis informacijos formomis, duomenų bazės apie kompaktinius diskus (CD-ROM), esančius Lietuvos bibliotekose, kūrimą.

Suvestinio katalogo "Kompaktiniai diskai (CD-ROM)" sudarytoja, dalyvavo ruošiant projektus dėl Interneto paslaugų teikimo Lietuvos nacionalinės bibliotekos Informacijos centre, parašė knygą "Interneto ABC bibliotekininkams", šia tema yra jos rašinių Lietuvos periodinėje spaudoje. Dalyvavo keliose tarptautinėse konferencijose, veda seminarus apie Internetą ir jo naudojimą informacijos paieškoje.

 


© MM 2004.08.26  
Svetainę prižiūri: Gediminas Navickas