KursaiApie musRėmėjaiNuorodosAtsiliepimaiPasiekimaiTurinys

KURSAI
  Informacija
  Apie kursus
  Žodynėlis
  Registracija
  Studentai
 

TERMINŲ IR SANTRUMPŲ ŽODYNĖLIS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macromedia Dreamweaver
Puslapių kūrimo ir valdymo įrankis, skirtas   patirties turintiems Interneto svetainių kūrėjams.

Magic Cookie
The identifying mark embedded in a browser application, used to assist in the identification of individual users. (See Browser).
Įrašyta į atmintį indentifikacinė žymė, naudojama atskirų vartotojų indentifikacijai.

Mailing List
Vartotojų sąrašas, kuriems siunčiama ta pati elektroninio pašto žinutė.

MAN
Metropolitan Area Network. 
Rajoninis tinklas.
Tinklas, jungiantis vartotojus didesniame plote (mieste ar rajone).

Marking Copyrights
Autorinė teisė, žymima: ©, autorinių teisių savininko vardas ir pavardė, pirmosios publikacijos metai.

Markup (n.)
Tekstas, pridedamas prie dokumento duomenų, perduodant apie jį informaciją . Jo yra kelios rūšys, kurių dvi pagrindinės yra tokios: aprašomoji, vaizduojamoji markup ir duomenų apdorojimo instrukcijos.

MB Megabyte(s)
Megabaitas(ai).
Informacijos saugojimo vietos matavimo vienetas.

Mbps
Megabits per second. 
Megabitų per sekundę.
Duomenų perdavimo greičio matavimo vienetas.

Metadata
Metaduomenys.
Duomenys apie duomenis. Interneto kontekste metaduomenys yra struktūrizuotas  objekto, panašaus į dokumentą, požymių aprašymas. Metaduomenų struktūra apibūdinama formatais, pvz., Dublin Core. (žr.http://purl.org/dc/).

Microsoft FrontPage
Puslapių kūrimo ir valdymo įrankis, tinkamas vartoti įvairioms vartotojų grupėms.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface. 
Muzikinių instrumentų skaitmeninė sąsaja.
Vienas iš pagrindinių garso failų formatų, naudojamų Internete.

Modem
Modemas.
Moduliavimo ir demoduliavimo įrenginys,  skaitmeninius signalus verčiantis į tolydžiuosius ir atvirkščiai. Tolydieji signalai perduodami tolydžiojo ryšio (pvz., telefono) linijomis.

Moral rights
Teisė gauti autorystę darbui ar objektui, apsaugoti jį nuo bet kokių iškraipymų, sugadinimų ar modifikacijų siekiant apsaugoti autoriaus garbę ir reputaciją.

MPEG
Motion Pictures Expert Group. 
MPEG - tai standartų grupė, susijusi su tokių judančių paveikslų,  kaip televizija ar filmuota medžiaga, suspaudimu. Videokonferencijos standartai MPEG1 ir MPEG2 pavadinti šios pramoninės grupės vardu. Šie standartai taupo disko vietą, nes saugo tik informaciją apie iš vieno kadro į kitą kintančius duomenis.

Multimedia 
Daugialypė terpė
Įvairių terpių - garsų, grafikos, animacijos, fotografuotų bei filmuotų vaizdų - junginys.

 


© MM 2003.03.12  
Webmaster: Gediminas Navickas