KursaiApie musRėmėjaiNuorodosAtsiliepimaiPasiekimaiTurinys

KURSAI
  Informacija
  Apie kursus
  Žodynėlis
  Registracija
  Studentai
 

TERMINŲ IR SANTRUMPŲ ŽODYNĖLIS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Paryžiaus Konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. 
Konvencijos teksto ieškokite Internete: http://www.lrs.lt/DPaieska.html

Patent
1. Išradimo dokumentas, laiduojantis autorystę, pirmenybę, turtines teises.
2. Leidimas kuo nors verstis.

PBL
Problem Based Learning.
Uždaviniais/klausimais pagrįstas mokymas.

PDF
Portable Document Format. 
Portatyvus dokumento formatas.
Adobe Systems kompanijos sukurtas formatas, kuris leidžia iš anksto suformuotus puslapius  platinti kompaktiniuse diskuose arba kompiuterių tinklais. Apie jį galima paskaityti Internete http://www.adobe.com/.

Pixel
Taškelis.
Minimalus taškinės grafikos elementas, kurio spalvą ir ryškumą galima nurodyti neatsižvelgiant į visą piešinį.

POD
Print-On-Demand.
Nauja skaitmeninės leidybos technologija, kai spausdinama tiek knygų, kiek skaitytojai užsisako.

POP
Point-of-Presence.
Vieta (sujungta per modemą ar kitaip), kur Interneto vartotojas gali prisijungti prie Interneto per paslaugų tiekėją.

PostScript®
Kompiuterinė kalba, skirta dokumento vaizdo sandarai, puslapių turiniui ir grafiniams vaizdams aprašyti. Šis aprašas nepriklauso nuo įrenginio, kuriuo dokumentas spausdinamas. Informacija Internete: http://www.adobe.com/print/postscript/main.html.

PPV 
Pay-per-View. 
A television system in which viewers can only access broadcast content by paying extra fees and then receiving access (typically codes for de-scrambling the signal).
Televizijos sistema, kai vartotojai gali matyti transliacijas tik sumokėję papildomus mokesčius ir gavę priėjimą (paprastai kodą signalo atkodavimui).

Protocol
Protokolas.
Taisyklių bei susitarimų rinkinys, apibrėžiantis informacijos mainų būdą tarp dviejų kompiuterinių sistemų.

 


© MM 2003.03.12
Svetainę prižūri: Gediminas Navickas